Algemene voorwaarden

Levering
Onze producten worden geleverd in de landen België, Nederland, Duitsland, delen van Frankrijk en Luxemburg. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat met de klant is afgestemd. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Herroeping producten
De collectie van PURE Wood Design bestaat uit producten die op basis van individuele keuzes worden samengesteld. Klanten kunnen kiezen uit zeer veel verschillende opties zoals vele diverse afmetingen, verschillende kleuren en uiteenlopende houtafwerkingen. Al onze producten worden gemaakt na bestelling van de klant en op basis van de keuzes van de klant. Dit is de reden dat de producten van PURE Wood Design zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit is van toepassing op alle vormen van bestellingen (online, telefonisch en winkelaankopen).

Op de collectie stoelen kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht (bij online aankopen). Voor online bestelde stoelen geldt een retourmogelijkheid van 30 dagen.  LET OP: Stoelen die tot stand zijn gekomen in overeenstemming met specifieke wensen van jou als klant zijnde (ook wel op maat gemaakte producten genoemd) kunnen niet worden geretourneerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naar wens gestoffeerde stoel. Dit geldt tevens voor stoelen die specifiek voor je worden besteld bij een van onze leveranciers (niet standaard in onze collectie). Indien je een stoel die valt onder retourrecht wilt retourneren contacteer je ons per mail info@purewooddesign.be of via 011 727858. Verpak de stoel in de originele verpakking en zorg ervoor dat het onderweg niet kan beschadigen.

PURE Wood Design BV
Maatheide 98A
3920 Lommel 
Belgie

Nadat wij het pakket in goede orde hebben ontvangen ruilen wij het artikel om (indien voorradig) of storten wij het aankoopbedrag inclusief eventuele kosten van heenzending uiterlijk binnen 14 dagen na retourzending terug op je rekening. Wil je een aangekochte stoel retourneren, dan verzoeken we je vriendelijk het product in de originele verpakking terug te sturen. Indien er schade ontstaat kan PURE Wood Design beslissen dat je minder geld terugkrijgt. De verzendkosten voor het retourneren van producten zijn voor jouw rekening. Wij vragen hiervoor je begrip.

Klachten
Wij hechten veel waarde aan een goede service. Jouw tevredenheid is voor ons het allerbelangrijkste! Daarom horen wij het graag als je niet tevreden bent over de levering, afhandeling of service van PURE Wood Design of als je een klacht hebt over een product. Zo zorgen wij ervoor dat de service van PURE Wood Design continu verbetert. Heb je een klacht, verbeterpunt of tip voor PURE Wood Design? Mail deze dan naar info@purewooddesign.be. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen acht (8) dagen na de levering. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

NB: Eventuele klachten met betrekking tot een meubel dat door de klant zelf is behandeld of bewerkt, kunnen niet door ons in behandeling worden genomen. 

Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van Pure Wood Design, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-ups, …). Bij online bestellingen via de webshop ontvangen klanten een geautomatiseerde orderbevestiging/factuur.

Het aanbod
De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. 

Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt de koopprijs, de levertijd, de wijze van betaling, de eventuele bezorgkosten alsmede eventuele andere vormen van dienstverlening. De ondernemer verbindt zich aan de klant de zaak te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als vermeld in het aanbod.

Bij de aankoop van artikelen uit de collectie van PURE Wood Design accepteert de klant dat er een product is aangekocht van een natuurlijk materiaal. PURE Wood Design verwerkt houten materialen. Er kunnen daarom kleurenverschillen voorkomen en er kan sprake zijn van afwijking van het op de internetsite gepresenteerde product. De klant accepteert dit bij een aankoop.

Bij aankoop van een product van hout accepteert de klant dat het materiaal kan werken. Specifiek het gerecycleerde hout kan krommingen en scheuren vertonen. Dit zijn gebruikssporen die karakteristiek zijn aan het materiaal. Geen enkele plank is gelijk van kleur. Tafelbladen worden zorgvuldig geschuurd. De gebruikte structuur blijft echter duidelijk zichtbaar. Voor meer informatie over het onderhoud verwijzen wij u naar onze website https://www.purewooddesign.be/nl/service/behandeling-meubelen/.

Schadevergoeding
De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

Annuleren

  1. De particuliere klant die de overeenkomst annuleert is een schadevergoeding verschuldigd van dertig procent van de aankoopsom. Dit percentage wordt verhoogd naar vijftig procent indien de klant annuleert nadat de ondernemer hem in kennis heeft gesteld dat gehele of gedeeltelijke aflevering kan plaatsvinden.
    2. De percentages in lid 1 liggen vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de klant kan aantonen dat de schade lager is.
    3. Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.
    4. er is sprake van een overeenkomst na een bevestiging via mail, een bestelling via de webshop of een aankoop in de winkel.

Garantie
De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. PURE Wood Design staat er voor in dat de geleverde zaak voldoet aan de in het aanbod vermelde details. NB: Eventuele klachten met betrekking tot een meubel dat door de klant zelf is behandeld of bewerkt, kunnen niet door ons in behandeling worden genomen.